სერვისები და პროდუქტები ადრეული განათლებისთვის

ჩვენს შესახებ

ჩვენი მიზანია მომხმარებლებისათვის ხვადასხვა ტიპის მომსახურებისა და პროდუქციის შეთავაზებით შევქმნათ ადრეულ განათლებაში  დაგროვილი ექსპერტული ცოდნის რეალიზების და გავრცელების ფართო არეალი. 

ჩვენი სერვისები ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

  • ყველა ბავშვი უნიკალურია. მათი ინდივიდუალური ინტერესების, მისწრაფებების, საჭიროებების და შესაძლებლობების გათვალისიწინება და პატივისცემა წარმოადგენს ხარისხიანი განათლების საფუძველს.

  • ადრეული ასაკი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და სენსიტიური პერიოდია ბავშვის განვითარებაში, ამიტომ ადრეული განათლება უნდა ეფუძნებოდეს ბავშვის სწავლისა და განვითარების შესახებ არსებულ სამეცნიერო ცოდნას.

  • ბავშვი კომპეტენტურია, მან იცის რა შეუძლია, რა აინტერესებს, რა სჭირდება. ის ბუნებრივად მუდმივად ცდილობს განვითარდეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია მივენდოთ მას და მივყვეთ მისი განვითარების რიტმს და ინტერესებს.

  • ბავშვობა არის თავისთავად ღირებული და მნიშვნელოვანია ამ პერიოდში სასიამოვნო და პოზიტიური გამოცდილებების მიღება.  

  • ოჯახი არის ბავშვისთვის ყველაზე მთავარი, ამიტომ მნიშვნელოვანია მშობლებთან თანამშრომლობა, მათი თანამონაწილეობა ყველა პროცესში.

  • ბუნებას აქვს თერაპიული ეფექტი ადამიანისათვის  და განსაკუთრებით ბავშვისთვის, ამიტომ გარემო მდიდარია ბუნებით, ბუნებრივი მასალებით და აქვს კავშირი ბუნებასთან .

  • გარემო არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მასწავლებელი, ამიტომ გარემო არის ესთეტიური, ფუნქციური, იძლევა მრავალფეროვან საშუალებებს განვითარებისათვის.  

  • ბავშვის ჰოლისტური, მთლიანობითი  განვითარებისათვის ვუქმნით და ვაძლევთ მას მრავალფეროვან საშუალებებს, როგორც ფიზიკური ასევე სოციალურ-ემოციური, მეტყველების და შემეცნებითი უნარების განვითარებისათვის.