ტრენინგები და კონსულტირება

ტრენინგები და სემინარები

გეპატიჟებით ჩვენს ტრენინგ ცენტრში, სადაც  შემოგთავაზებთ  ტრენინგებსა და სემინარებს ყველას ვინც დაინტერესებულია  ადრეული განათლების საკითხებით: პრაქტიკოს და დამწყებ აღმზრდელებს, სტუდენტებს, მშობლებს.

ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს საჭიროებებს და ვაგებთ  ტრენინგის თემასა და მეთოდოლოგიას თქვენი ინტერესების  გათვალისწინებით. 

კონსულტირება

ჩვენი ორგანიზაცია გაგიწევთ კონსულტირებას ადრეული და სკოლამდელი განათლების კერძო თუ სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს, 

შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

  • საგანმანათლებლო გარემოს მოწყობა;

  • საგანმანათლებლო პროგრამის შერჩევა და განხორციელება;

  • ხარისხის უზრუნველყოფა და სხვა.

ვორქშოფები და ტურები

ჩვენს ცენტრში გთავაზობთ პრაქტიკულ ვორქშოფებს რომელზედაც საშუალება გექნებათ შეისწავლოთ სხვადასხვა ტექნიკა, დაამზადოთ საინტერესო განმავითარებელი რესურსები. 

ასევე, გეპატიჟებით შემეცნებით ტურებზე რომელზეც გაგაცნობთ სივრცის მოწყობისა და განმავითარებელი გარემოს შექმნის სხვადასხვა მაგალითებს.

 contact@alubali.org  |

 Tel: 557 711133 / თბილისი, 0161